Проект "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

7 ЗЛАТНИ ПРАВИЛА, 
ЗА ДА СЕ ЧУВСТВАМ БЕЗОПАСНО В ИНТЕРНЕТ
1. За да използвате компютър, трябва да търсите разрешение от родителите си.
2. Ще пазя в тайна от всяко свое пароли.
3. Ще отварям имейли само от хора, които познавам.
4. Винаги ще кажем на родителите си, когато имам проблеми.
5. Освен това компютърът не се увеличава от един час на ден.
6. Няма да давам име или адрес, който е в никого в Интернет.
7. Също така съгласувам с родителите си сайтове в Интернет, които посещавам.

ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМИ

199 ОУ 1а клас
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started